Avtalet gäller tjänstemän inom bland annat Coop, Fonus, Familjens Jurist, Juristbyrån, kursgårdar, Bilda och Konstfrämjandet.

Avtalet följer de andra stora avtalen i branschen och ger löneökningar med två procent per år i tre år. En individgaranti finns på mellan 200 och 230 kronor per månad.

Det blir också ökad avsättning till avtalspensionen med 0,5 procent från 2019. Tjänstemännen får redan efter två års anställning rätt till sex månaders föräldralön.