Sedan 2010 har Ikeas lager i Torsvik utanför Jönköping haft åtta allvarliga olyckor. Tre av dem har skett under de senaste sju månaderna. En anställd har fått en balk i huvudet, en annan har klämt sin fot under en truck och nu i maj fick en anställd en lastpall i huvudet. De anställda som skadat sig är i dag okej. Lagret har också haft flera mindre allvarliga olyckor som lett till att anställda blivit sjuka.

De allvarliga arbetsplatsolyckorna har anmälts till Arbetsmiljöverket som granskat. Inspektörerna har aldrig riktat några krav då bedömningen varit att säkerhetsrutiner finns och att Ikea vidtagit de åtgärder som behövts.

Även om ingen av de allvarliga olyckorna går att koppla till stress tror huvudskyddsombudet Ove Ågren att de senaste årens arbetssituation satt sina spår.
– Vi har haft enormt mycket att göra. Det har varit väldigt mycket övertid. Samtidigt har vi växt ur våra lokaler och haft truckköer. De osäkra anställningarna är fler och som huvudskyddsombud har jag fått signaler om att anställda är stressade.

Därför vill han att företaget utreder arbetsmiljön utifrån exempelvis osäkra anställningar och stress.
– Frågan är hur vi ska göra det. Där har vi inte landat ännu.

I dag jobbar 1 000 personer på Ikeas lager i Torsvik, som levererar möbler till både e-handeln och varuhusen. När Handelsnytt får tag i platschefen Richard Thorell ska han precis inviga en ny lokal.
– Vi behöver avlasta det lager som i dag jobbar mot e-handeln. Vi har haft och har mycket att göra men jag delar inte bilden fullt ut att anställda är stressade.

Rickard Thorell menar att Ikea tar mycket allvarligt på de olyckor som hänt på lagret.
– Vi har anmält till Arbetsmiljöverket som varit här och granskat. Vi har också gjort egna utredningar efter varje olycka. Några rutiner har ändrats. Många gånger handlar det också om att se till att medarbetare känner till och följer de rutiner som finns.

Lars Nord är inspektör på Arbetsmiljöverket. Det är han som har utrett de tre senaste arbetsplatsolyckorna.
– För att vara en sådan stor arbetsplats är det inte särskilt många olyckor som skett trots allt. Varje gång jag kommit dit har de redan vidtagit åtgärder och påbörjat interna utredningar. Jag måste säga att de har bra säkerhetsrutiner. Inget av mina besök har lett till några krav.

Även Arbetsmiljöverket har lyft frågan om stress och arbetsbelastning.
– Vi diskuterade det på senaste inspektionen. Arbetsgivaren är väldigt noga med att påpeka för de anställda att de aldrig ska tulla på säkerheten. Då är det bättre att arbetet inte blir gjort i stället, säger Lars Nord.

Ove Ågren håller med om att förändringar gjorts. Men som huvudskyddsombud är han inte helt nöjd än.
– Det är en sak att säga att säkerheten ska gå först. En sak att se till att den verkligen gör det. Vi har påbörjat det arbetet.