– Det skulle betyda oerhört, oerhört mycket för våra medlemmar som lider av detta varje dag. Men inte bara för våra medlemmar, utan för alla som jobbar. Vi kan få en tryggare arbetsmarknad, bygga starka yrkesroller och få ner sjukskrivningarna på grund av stressade arbetsplatser, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

I dag beslutade regeringen att ge Miljöpartiets tidigare partisekreterare Anders Wallner uppdraget att föreslå hur skyddet för anställda ska kunna stärkas i lagen. Redan i går kunde Handelsnytt avslöja att regeringen bestämt att se över hur hyvling – neddragning av timmar – ska stoppas. Nu står det klart att utredningen, Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet, även ska titta på sms-anställningar och kontrakt på färre timmar än vad man faktisk arbetar. Dessutom ska heltid vara norm.

Ni har uppvaktat regeringen som velat bolla tillbaka frågan till arbetsmarknadens parter. Nu kommer det här. Hur mycket är det tack vare er?
– Socialdemokraterna hade inte fattat ett kongressbeslut om att stoppa hyvling utan oss. Det är jag 100 procent säker på. Men det här som regeringen gör nu är mycket mer än vad jag vågat hoppas på. Det är skönt att ha politiker som bryr sig, ser problemen och som vill göra någonting åt det, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Det är utredningen som ska komma med lagförslag. Men Ylva Johansson har i en intervju med Handelsnytt hintat vad hon tycker är en intressant lösning på anställningskontrakt som är på färre timmar än de man faktiskt arbetar.
– Norge har en bra lagstiftning. Enligt lagen måste sådana kontrakt justeras upp.

Anställningsformen allmän visstid finns inte med i utredningsuppdraget. Tidigare i år infördes en ändring som skulle begränsa staplandet av tillfälliga anställningar, men som få förstår. Längre än så gick det inte att gå, menar arbetsmarknadsministern.
– Jag är nöjd med att Sverige inte längre bryter mot EU-direktivet. Men vinner vi valet med majoritet lovar jag att allmän visstid försvinner. Det kan jag gå till val på, säger Ylva Johansson.

Hur ser Handels på att allmän visstid inte ska utredas?
– Det är klart att vi hade velat ha med det. Men nu har regeringen valt att koncentrera sig på arbetstider. I och med att kontrakt på färre timmar än vad man faktiskt jobbar ska stoppas kommer vi åt ett stort problem, som ofrivillig deltid och otryggheten i att jaga timmar.

Svensk Handel välkomnar en reformering av las, lagen om anställningsskydd. Men är kritiskt till regeringens upplägg.
– Las är en ålderdomlig lagstiftning som är illa anpassad till dagens arbetsmarknad. Vill regeringen ha en lagstiftning som är relevant på dagens arbetsmarknad måste utredningen ta ett helhetsgrepp. Att gå in och peta i detaljer kommer inte att lösa de grundläggande problemen, säger Tomas Undin, förhandlingschef Svensk Handel.

Fotnot: Handelsnytt har gjort en längre intervju med Ylva Johansson som kommer i nummer 6, i början av juni.

Fakta

Även detta ska utredningen titta på

Utredningen ska också titta på alterneringsår, tidigare friår, där en anställd får ledigt med ersättning för att omskola sig eller starta företag medan en arbetslös gör den lediga anställdas jobb. Utredaren ska även se om fler arbetstagare kan ta del av så kallade arbetstidsbanker, konton där arbetstidsförkortning samlas och kan plockas ut i ledighet eller ersättning.

Utredningen kommer att delas upp i två delar.

Första delen behandlar förslagen om alterneringsår och arbetstidsbanker. Detta ska vara klart 30 mars 2018. Frågorna om stopp på hyvling och starkare skydd vid sms-anställningar tas upp i del två och ska presenteras 31 januari 2019. 

Miljöpartiets tidigare partisekreterare Anders Wallner ska leda arbetet. 

Syftet med utredningen är enligt direktivet att "skapa ett mer hållbart arbetsliv med minskad risk för ohälsa och arbetslöshet. Regeringen vill också stärka skyddet för arbetstagare, skapa ett tydligare regelverk och öka möjligheten för ett flexibelt arbetsliv."