Under fem månader jobbade kvinnan i butiken utan att få ob- eller semesterersättning. Det betydde över 40 000 kronor i utebliven lön. När hon inte fick sina pengar vände hon sig till Handels, som efter förhandling stämde i Arbetsdomstolen, AD. Nu har domen kommit. Arbetsgivaren ska betala kvinnan den uteblivna lönen med ränta samt ett skadestånd på 10 000 kronor.

Arbetsgivaren hävdar att de och kvinnan hade en överenskommelse om att obekväm arbetstid ingår i månadslönen, framkommer det i domen.  Facket menar att en sådan överenskommelse inte fanns. Men att den oavsett skulle vara ogiltig eftersom den strider mot kollektivavtalet, som företaget är bundet av.

Domen är en så kallad tredskodom. I detta fall betyder det att då arbetsgivaren inte har inkommit med svar till Arbetsdomstolen i tid dömer AD till fackets fördel.