Ylva Johansson

När blir fackavgiften skattesubventionerad igen? 
Jag kan inte svara på när. Men det är någonting vi vill återinföra.

Räknas deltidsarbetslösa som arbetande i arbetslöshetsstatistiken?
Ja, i den officiella statistiken som SCB har. Men det finns annan statistik som visar den ofrivilliga deltidsarbetslösheten som är ett enormt problem!

Kommer vi kunna se en omröstning i riksdagen vad gäller hyvling och allmän visstid före valet så man kan se vilket parti man vill rösta på?
Jag har inga tidsangivelser att ge. Vad gäller hyvling måste det utredas först. Allmän visstid har vi nyss begränsat, så långt vi kunde komma i riksdagen då.