Hej, jag har en fråga gällande tjänstledighet. Vem har rätt till tjänstledighet och när måste man senaste söka om det om man exempelvis vill börja plugga i höst? 

Vänliga hälsningar, Sara Roen

svar: Tjänstledighet på grund av studier regleras i studieledighetslagen. Du har rätt till studieledighet om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren kan inte neka ledighet men kan skjuta upp den i upp till sex månader.

Deka Jama, facklig rådgivare, Handels Direkt