Det pågår en riktad inspektionsinsats mot bemanningsföretag och företag som hyr in personal. Arbetsmiljöverket har hittills besökt 650 arbetsplatser och i en lägesrapport konstaterar man att de vanligaste bristerna är att det saknas rutiner för undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön. Eller att de skriftliga rutinerna inte fungerar i verkligheten. Också introduktion och instruktioner för de anställda kan bli bättre. 

– Vi har hittat kundföretag som inte informerar de inhyrda om risker i arbetet eller vart de ska vända sig om något brister i arbetsmiljön. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats.

Bemanningsbranschen växer. I dag är 76 300 personer anställda i den, många inom lager. Statistik visar att inhyrda är mer drabbade av jobbolyckor. Truck är ofta inblandat. 

I AV:s inspektionsinsats besöks både bemanningsföretag och företag som hyr in personal. Av de hittills 650 inspekterade arbetsplatserna är 260 bemanningsföretag och 390 inhyrande kundföretag. Inspektionerna har hittills riktats in på arbetsplatser som anmält arbetsskador. De allra flesta inom tillverkningsindustri, men många besök har även gjorts inom parti- och detaljhandel, transport, hotell- och restaurangverksamhet, bygg- och anläggningsbranschen, konsultverksamhet, dataprogrammering, hälso- och sjukvård med mera. Insatsen pågår året ut. Totalt ska 300 bemanningsföretag och 900 inhyrningsföretag inspekteras.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen har tidigare välkomnat AV:s granskning av branschen, men är nu kritisk till densamma. De menar att AV drar slutsatser under pågående utredning, utan analyserade resultat att ta fasta på.

Fakta

Anställda på bemanningsföretag omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som all anställd personal.

Arbetsgivare i både bemanningsföretag som hyr ut personal och arbetsgivare i kundföretag som hyr in personal ansvarar för den anställdes arbetsmiljö. Arbetsgivarna ska tillsammans bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där introduktion är en viktig del.

Bemanningsanställda drabbades under åren 2011-2015 av 13 arbetsolycksfall per 1 000 anställda, att jämföra med 7 arbetsolycksfall per 1000 för samtliga branscher. För bemanningsanställda män var frekvensen 15 per 1 000.

Källa: Arbetsmiljöverket