Fredagen den 7 april plöjde en lastbil Drottninggatan fram. Den körde över allt i sin väg tills den kraschade i Åhléns. Många av de butiksanställda fick ta hand om flyende människor samtidigt som de hanterade sina egna känslor. Några av dem har tidigare berättat om sina upplevelser för Handelsnytt: ”Jag kämpade med att utstråla lugn samtidigt som jag var så rädd som jag aldrig varit förut”, sa exempelvis Rickard Fagerlund på Clas Ohlson. 

Allvarliga händelser som sker på jobbet ska anmälas till Arbetsmiljöverket, enligt arbetsmiljölagen. Annars riskerar arbetsgivaren böter. Men få butiker har anmält terrordådets konsekvenser för sina anställda. Endast 15 av 60 butiker har gjort det, enligt en granskning som Arbetet gjort.
– Plikten att anmäla är en bedömningsfråga. Det går inte att säga att de som inte anmält har gjort fel. Att få arbetsgivare anmält terrordådet kan bero på okunskap eller på att de anställda inte drabbades i den utsträckningen att händelsen blev en allvarlig fara, säger Christina Asplund, tillförordnad sektionschef på Arbetsmiljöverket till Handelsnytt.

Kommer ni att följa upp de butiker som inte anmält?
– Vi har inget sådant arbete på gång. Men skulle det framkomma att en arbetsgivare borde ha anmält, men inte gjort det kommer vi att titta vi på det. Men då behöver vi få den informationen.

Clas Ohlson, där Rickard Fagerlund jobbar, är en av de butiker som inte anmält. Informationsansvarig på Clas Ohlson svarar Arbetet i ett mejl. ”Vi har, precis som du skriver, inte gjort någon anmälan ännu, dock kommer en sådan att skickas in inom kort.”

Mia Tern är en av de inspektörer på Arbetsmiljöverket som besökt de butiker som faktiskt har anmält. I tre fall har hon upptäckt brister och ställt krav.
– Jag skulle vilja säga så här. Arbetsgivarna har tagit väldigt bra hand om sin personal. Däremot saknades rutiner och nedskrivna handlingsplaner på tre butiker. Det ska finnas. Alla ska veta vad som gäller och vad som ska göras i situationer som denna eller vid rån, hot och våld. Arbetsgivarna har varit väldigt tillmötesgående.

Handels delar bilden av att anställda fick krishantering. Måndagen efter terrordådet besökte avdelningen i Stockholm anställda på Drottninggatan och närliggande gator. Däremot tycker Handels att de få anmälningarna till Arbetsmiljöverket är bekymmersamt.
– De små butiksägarna har ofta inte har en aning om att det finns en anmälningsplikt. Men de stora kedjorna med HR-avdelningar borde ha koll. Det är väldigt konstigt att inte fler av de stora butikskedjorna längs Drottninggatan har anmält, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman till Arbetet.

Enligt Krister Colde är det tyvärr vanligt att arbetsgivare i handeln inte anmäler.
– När vi tittar på anmälningar om hot och våld i butiker ser vi att det är mindre än 50 procent av arbetsplatserna som anmäler till Arbetsmiljöverket, säger han.

TIps

2 enkla tips från Arbetsmiljöverket:

Ha telefonnumret och adressen till arbetsplatsen uppskrivna och nära tillhands. Vid chock kan sådana saker vara svåra att komma ihåg, men kan behövas om t ex ambulans måste komma.

Se till att anhöriglistan är uppdaterad.

Källa: Mia Tern på Arbetsmiljöverket.

Fakta

Arbetsgivarens ansvar att anmäla

Arbetets granskning visar att det är 15 butiker som anmält, på några ställen är flera anmälningar gjorda på samma butik. Apoteket med tre butiker är inräknade. Butikerna ligger på Drottninggatan med undantag av Adidas Store som ligger på Kungsgatan.

Arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Anmälningsplikten gäller tillbud eller arbetsplatsolyckor som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Psykisk chock är att betrakta som en allvarlig olycka.

Arbetsmiljöverket prioriterar sedan vilka anmälningar som leder till inspektion. Men arbetsgivaren ska oavsett alltid utreda vad som hänt och hur rutiner följs eller är tillräckliga.
Källa: Arbetsmiljöverket och Arbetet.