Handelsnytt har gått igenom alla inspektioner som Arbetsmiljöverket, AV, genomfört på Jysk mellan 1 januari 2016 och 8 juni i år. Totalt handlar det om 13 Jysk-butiker där AV hittat 97 brister och ställt krav på åtgärder (se faktarutan intill).

Arbetsmiljöinspektör Annegret Ellinger har granskat sju Jysk-butiker under perioden.

– Den metod vi använder för att mäta den fysiska belastningen visar att det förekommer hög belastning vid manuell hantering. Det innebär att risken för överbelastning i rygg, axlar och armar är hög. Jag är inte förvånad att man får ont.

En del krav, till exempel vad gäller rapportering av arbetsplatsolyckor, har Jysk förbättrat. Men att komma tillrätta med ergonomin kommer att ta längre tid, säger Annegret Ellinger.

– Företaget föreslår att man ska vara fler och lyfta. Men det innebär fortfarande manuella lyft, och det är inte mycket personal på de här arbetsplatserna.

LÄS HELA GRANSKNINGEN AV JYSK HÄR:

Fakta: Stora brister i ergonomin

Arbetsmiljöverkets inspektioner på Jysk 1 jan 2016–8 juni 2017 gav följande resultat:

97 brister i 13 granskade butiker.

11 av 13 butiker brast i belastningsergonomi och förebyggande av belastningsskador.
I sju fall använde Arbetsmiljöverket KIM 1-metoden för att utvärdera personalens lyft. I samtliga fall hamnade belastningen inom högsta riskområde.

11 av 13 butiker saknade beredskap för första hjälpen och krisstöd.

8 av 13 butiker brast i rutiner och kunskap för att rapportera tillbud och arbetsplatsolyckor.

7 av 13 butiker saknade lämpliga tekniska hjälpmedel, eller hade brister i de som användes.

I 5 av 13 butiker fanns rasrisk på grund av hur varorna staplades i hyllorna.

Butikerna ligger i Norrköping (x2), Linköping, Motala, Katrineholm, Lycksele, Vara, Kinna, Ulricehamn, Simrishamn, Strängnäs, Mariestad och Söderköping. Totalt finns cirka 140 butiker i Sverige.