Anställda vittnar om ryggskott, diskbuktningar och smärta som en konsekvens av tunga lyft. 

– Jysk strävar hela tiden efter att bli bättre. Därför arbetar vi löpande med att säkra att vi har de bästa ledarna i våra butiker, bland annat genom utbildning.

Skadar man sig finns en risk för uppsägning. Hur ser ni på den anklagelsen?

– Om en medarbetare skadas på arbetsplatsen är det aldrig skäl till att en anställning avslutas. Jag känner inte till några medarbetare som anser detta.

Möjligheten till rehabilitering upplevs som obefintlig. Hur arbetar ni med det?

– Alla butikschefer får utbildning i rehabilitering. Vi investerar i företagshälsovård. Vi erbjuder friskvårdspeng.

Nära 100 brister med krav på åtgärder har konstaterats i 13 butiker. Hur tänker du som HR-chef om det?

– Jag är nöjd med att såväl sjukfrånvaron som antalet olyckor och tillbud har minskat i Jysk över åren. Den totala sjukfrånvaron i våra butiker är 4,3 procent vilket är under genomsnittet i branschen.

Hur förklarar du alla brister om det nu är så bra?

– Det finns alltid något som kan förbättras. Detta gäller även för Jysk. Men det förändrar inte det faktum att vi är glada att sjukfrånvaron och antalet arbetsskador och tillbud minskar.

Flera anställda pratar om en policy från er sida att alltid ha allt på lager, även sådant som inte säljer. Hur ser ni på det?

– Jysk säljer de varor som kunderna efterfrågar och av denna anledning är det inte av värde för oss att använda lagerutrymme för varor som inte säljer. Men det är klart att några varor säljer mer än andra och att några varor står längre på lager.

* Handelsnytt har också försökt få Jysk att svara på kritiken som framkom i artikeln Jysk jagar obekväma i nr 6-2017 om trakasserier och uppsägningar av förtroendevalda. Men enligt Charlotta Lindborg diskuterar inte Jysk ”tidigare eller nuvarande anställdas personliga förhållande i pressen.”

LÄS HELA GRANSKNINGEN AV JYSK HÄR: