I dag presenterar Arbetsförmedlingen en ny rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Den visar en mycket stark arbetsmarknad under 2017 och första halvåret 2018. 2017 väntas totalt 81 000 nya jobb att skapas.

Störst jobbchanser finns inom bygg och anläggning, pedagogiskt arbete, data/it, samt hälso- och sjukvård.

Kockar, VVS-montörer, undersköterskor och elektriker är hett eftertraktade av arbetsgivarna. Vad gäller akademiker är sjuksköterskor, förskollärare, civilingenjörer, lärare och läkare mycket efterfrågade.

För kassapersonal och butikssäljare är det emellertid fortsatt tufft. I tidigare rapporter har Arbetsförmedlingen slagit fast att det förvisso finns jobb på grund av mycket deltidsarbete, men att det stora antalet sökande ändå leder till hård konkurrens.

– Det är fortfarande svårt för till exempel butikssäljare inom fackhandel, även om det vi ser att det flyttar sig något, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsfömedlingen och fortsätter:

– Den stora förändringen är dock att bristen på utbildad arbetskraft ökar så mycket. Det leder till att arbetsgivare till viss del sänker kraven och att yrken som tidigare var på väg ut nu kommer tillbaka, till exempel vårdbiträden och lärarassistenter.

För lagerarbetare och frisörer ser det lite ljusare ut. Enligt Arbetsförmedlingen råder det för det mesta balans mellan tillgång och efterfrågan av arbetskraft i båda yrkesgrupper, även om det är något svårare att få jobb för lagerarbetare.

Här finns jobb, och här finns de inte:

Lätt att få jobb:

 • Kockar och kallskänkor
 • Undersköterskor
 • Lärare
 • Läkare, tandläkare.
 • Mjukvaru- och systemutvecklare.
 • Murare

Svårt att få jobb:

 • Kassapersonal och butikssäljare
 • Tryckare och bokbindare
 • Receptionister och sekreterare
 • Telefonister
 • Banktjänstemän
 • Journalister

Fakta: 10 500 arbetsgivare intervjuade

Rapporten görs halvårsvis och baseras på analyser från arbetsförmedlingens lokala kontor, men också på intervjuer med omkring 10 500 privata, statliga och kommunala arbetsgivare.