Brotten i butik ökar och uppklaringen minskar. Anställda drabbas genom ökad otrygghet och försämrad arbetsmiljö – handlare måste lägga miljardbelopp på säkerhet. Problembeskrivningen var tydlig när Handels och Svensk Handel tillsammans arrangerade ett seminarium med fokus på butiksstölder i Almedalen på tisdagen.

”Vi behöver hjälp för att fixa det här” sade Handels 1:e vice ordförande Linda Palmetzhofer och passade sedan micken till de inbjudna gästerna, inrikesminister Anders Ygeman (S) och Moderaternas säkerhetspolitiske talesperson Tobias Tobé.

Efter debatten var Linda Palmetzhofer relativt nöjd med politikernas svar. Hon tror på flera av de förslag som nu kommer att bli verklighet under hösten. Däribland införandet av så kallade jourdomstolar som snabbare ska lagföra ungdomsbrottslingar och återfallsförbrytare. Systemet införs på försök redan i höst.

– Man önskar sig alltid ännu tydligare besked. Men jourdomstolar är ett positivt steg. Snabbare påföljder är något som kan motverka att ytterligare brott begås. Det har även pratats mycket om fler poliser vilket också är bra, säger Linda Palmetzhofer och fortsätter:

– De öppnade också upp för samtal med parterna, och diskuterade nivån på påföljderna. Det skapar stor frustration när det döms ut böter som aldrig blir betalda.  

Enligt färska siffror från Svensk Handel stjäls det nu för hela 6 miljarder kronor årligen i svenska butiker. Detta samtidigt som anmälningsfrekvensen minskat med 25 procent sedan 2010.

Svensk Handel menar att detta är handelns absolut viktigaste politiska fråga. Och även Handels tar frågan på stort allvar. Därför väntar tätare samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisation framöver.

– Det handlar faktiskt om människors liv och hälsa. Vi ska ställa krav på arbetsgivarna, och det gör vi. Men många handlare jobbar också väldigt bra med detta. Det krävs mer politiska insatser och det är därför vi hade det här seminariet tillsammans, säger Linda Palmetzhofer.

Andra möjliga insatser som togs upp var att sätta stopp för mängdrabatten för vissa brott, det vill säga när återfallsförbrytare döms för flera brott samtidigt och då ges lägre straff än om de hade dömts för varje brott enskilt.

Handels lyfte också fram möjligheten till ett så kallat tillträdesförbud, att neka kriminella tillträde till butiker.

– Om samma person återkommande utsätter personal för hot och misshandel och döms för det känns det rimligt att någon typ av kontaktförbud införs. Det kändes som att det fanns en öppning i det, säger Linda Palmetzhofer.

Under seminariet medverkade även Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer, Svensk Handels vd Karin Johansson samt Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Fakta: Mer om stölder i butik