Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU ska vid kongressen i helgen lägga grunden för politiken inför nästa års val. Paulina Granberg, 27-årig Handelsmedlem från Umeå, anställd av partiet och ledamot i SSU:s förbundsstyrelse, vill se en tydligare vänsterpolitik från regeringen.

– Vi behöver ligga på vårt parti. Det behövs mycket mer satsningar på välfärd och jämlikhet för att råda bot på de samhällsproblem vi har med växande klyftor och många arbetslösa, säger hon.

Själv är hon ansvarig för utbildningsfrågorna i SSU-styrelsens förslag till reformprogram. Där föreslås bland annat en begränsning av det fria skolvalet.

– Dagens system gör skolan segregerad. Vi vill se ett nytt system där elever med olika bakgrund blandas. Skolan ska vara jämlik i hela landet.

SSU är också LO:s ungdomsförbund. Paulina Granberg betonar att de fackliga och politiska frågorna hänger ihop.

– SSU har en särskild satsning för att nå ut till ungdomar på yrkesförberedande utbildningar. Vi vill öka förståelsen för anställdas rättigheter och att fler unga engagerar sig fackligt. Då ser man också kopplingen till politiken.

Ungdomsförbundets kongresser har många gånger präglats av starka motsättningar mellan höger- och vänsterkrafter. Paulina Granberg vill inte uttala sig om hur det blir i år.

– Det visar sig när kongressen börjar. Politiska skiljelinjer måste få finnas, och visst har det kommit in förslag på ändringar av det som förbundsstyrelsen föreslår.

SSU-kongressen kan denna gång bli ovanligt högtidlig i och med att ungdomsförbundet firar 100-årsjublieum. Paulina Granberg tror att historien kommer att vara närvarande på olika sätt.

– Det ska bli extra spännande att gå på kongressfesten.