Månadslönerna för hudterapeuter, nagelskulptörer och andra skönhetsvårdare höjs i år med 515 kronor. På tre år blir höjningen 1575 kronor. Friskvårdsbidraget höjs i år med 900 kronor till 2 600 kronor per år.

Skönhetsvårdsavtalet liknar frisöravtalet, men saknar den nya satsning på hälsokontroller som i år skrevs in i frisöravtalet.

– På frisörområdet ska vi utarbeta formerna för hälsokontroller under avtalsperioden tillsammans med Frisörföretagarna. Inom skönhetsvården finns ingen motpart som vi kan diskutera med, och vi tycker det är för mycket att kräva av enskilda arbetsgivare att skapa former för hälsokontroller, förklarar Handels ombudsman Ewa Björkman.

Gemensamt med frisöravtalet är att tiden för provanställning ökar från sex till åtta månader. Unikt för skönhetsvårdsavtalet är att lönegrupperna görs om för personer som anställs från och med augusti 2017.

– Reglerna om lönegrupper har varit svåra att tolka. Med den nya skrivningen har vi försökt att tydligare visa skillnaden mellan anställda med och utan utbildning, säger Ewa Björkman.

Skönhetsvårdsavtalet har inte skapats genom förhandlingar med en arbetsgivarorganisation utan är ensidigt skrivet av Handels. Innehållet är en blandning mellan detaljhandelsavtalet och frisöravtalet.

Skönhetsvårdsavtalet omfattar i dag cirka 300 arbetsplatser inom hud- och nagelvård samt andra icke-medicinska behandlingar som syftar till skönhet och välbefinnande.

Fakta

Skönhetsvårdsavtalet

Gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020.

Månadslönen höjs de tre åren med 515, 525 respektive 535 kr.

Grundlönen för en anställd utan utbildning är i år 21 269 kr. För många anställda tillkommer provision på behandlingar och försäljning.

Tiden för provanställning höjs från sex till åtta månader.

Vikariat övergår till tillsvidareanställning om den anställde varit vikarie i mer än tre år under de senaste fem åren.

Allmän visstidsanställning från omfatta högst ett år under en femårsperiod.