En butik i Jönköping stängde i somras på grund av bristande lönsamhet. En butik i Växjö kommer att stänga om några veckor eftersom hela köpcentret där den ligger stängs. Totalt handlar det om fyra heltidstjänster.

– Eftersom vi har andra butiker på orterna blir det en fråga om turordning. De som har längst anställningstid får stanna, oavsett vilken butik de jobbar i. De som inte får plats har erbjudits jobb på andra orter. Det har förhandlats med facket, säger Catherine Sahlgren, vd på Teknikmagasinet.

I juni riskerade företaget konkurs på grund av stora leverantörsskulder och engångskostnader i samband med en flytt av centrallagret till Eskilstuna. De beviljades rekonstruktion av tingsrätten, vilket innebär att alla kostnader ses över.

– Jag tycker att det känns bra. Vi har tagit oss igenom den mest kritiska fasen på ett bra sätt. De första veckorna handlade om att få med oss de anställda och våra leverantörer, säger Sebastian Ehrnrooth, vd på Segulah Adviser AB, som företräder ägarna till Teknikmagasinet.

Finns det risk för fler butiksnedläggningar eller varsel?

– Nej, jag ser ingen omedelbar risk för det, säger han.

Fakta

Företagsrekonstruktion – steget före konkurs

En företagsrekonstruktion innebär alltid stora omgörningar för att få bukt med de ekonomiska problemen. Det är tingsrätten som fattar beslut om företagsrekonstruktion. Det är också tingsrätten som utser en så kallad rekonstruktör som ska hjälpa företaget att komma på fötter. En rekonstruktion kan pågå som längst i ett år. Generellt gäller tre månader. Därefter kan man begära om förlängd tid, dock max ett år.

Du är garanterad lön trots företagsrekonstruktion
Om du är anställd på ett företag som går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig. Lönegarantin gäller alla anställda, även vikarier. Det finns ett tak i lönegarantin som 2017 är fyra prisbasbelopp. Det är länsstyrelsen som ansvarar för att betala ut lönegaranti till anställda i företag som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion.

Fakta

Teknikmagasinet

I Sverige finns runt 400 till 500 anställda och runt 80 butiker. Teknikmagasinet finns även i Norge och Finland och har runt 600 anställda och 130 butiker. Företagsrekonstruktionen gäller bara Sverige. Källa: Teknikmagasinet.