Den anställde har jobbat i mer än 20 år på Coop-butiken som ägs av Coop Norrbotten, men har inte gjort några personalköp förrän nu. Det som handlades var byggvaror till en ombyggnad hemma.
– Den anställde har inte haft kännedom om rutinerna. Hen frågade sin chef hur man skulle göra och gjorde därefter. Att chefen sedan sagt fel ska inte gå ut över den anställde, säger Anders Wilhelmsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd som nu driver fallet för Handels räkning.

Coop Norrbotten har en annan inställning.
– Personen i fråga har inte följt reglerna för personalköp och gjort det för egen vinnings skull. Vi måste känna fullständigt förtroende för våra anställda. Efter att ha utrett händelsen kom vi till vårt beslut om att gå skilda vägar. Det är oerhört viktigt att vi kan lita på våra anställda när vi hanterar stora summor i våra butiker, säger Mats Olausson, personalansvarig på Coop Norrbotten och tillägger att han inte vill diskutera detaljer med hänsyn till den före detta anställde.

Det är inte första gången en anställd sägs upp av Coop Norrbotten efter ett personalköp. Hur bra är ni på att informera om era regler – och är de tydliga?
– Ja, det är vi och vi har jättetydliga regler, säger Mats Olausson.

Det finns skriftlig information om regler vid personalköp på Coop Norrbotten. Men enligt facket och den anställda har den anställde inte skrivit på något papper som visar att hen tagit del av information om vad som gäller.

Den anställde avskedades i oktober förra året. Förhandlingar har efter det förts både på lokal och centralnivå men utan resultat. Därför stämmer Handels Coop Norrbotten för ogiltig uppsägning och kräver ett skadestånd på cirka 400 000 kronor.

Fakta

Coop Norrbotten...

... är en av landets konsumentföreningar. Föreningarna äger i sin tur Kooperativa Förbundet KF.
... finns i Norrbottens alla 14 kommuner med totalt 42 butiker och stormarknader.
Källa: Coop Norrbotten.