Vi som är förtroendevalda i Svenska kyrkan kan lägga till flera andra skäl till varför vi behöver partikamraternas stöd.

Vi ser med oro hur det sociala skyddsnät som vi varit vana vid får allt grövre maskor. Många av våra medmänniskor faller igenom och står plötsligt utanför allt. Ibland ställer vi oss frågan: ”Vad händer när samhället inte längre räcker till?”

Vi vet att det ofta är till kyrkan som dessa människor vänder sig, och för det mesta får de hjälp där. Det kan vara pengar till barnets skridskor för den ensamma förälder som inte har ekonomi att klara av detta och ibland att hjälpa till med medlemsavgifter till barnens olika föreningsengagemang. Oerhört viktigt för demokratin, eftersom den bygger på att alla ska få vara med och ingen känna sig utanför.

Än viktigare är alla de som kommer för att få hjälp med mat för dagen, varma vinterkläder eller någonstans att bo en kall vinterkväll.

För alla dessa människor finns Svenska kyrkan där, precis som vi ”kyrksossar” önskar att den ska göra.

Vi vill också att kyrkan ska finnas för alla de ensamma och sökande människor som ett allt hårdare samhällsklimat skapar. En kyrka som är öppen och välkomnande mot alla, oavsett kön, ras, religion, sexuell tillhörighet och samhällsställning är vad vi socialdemokrater arbetar för.

Tyvärr motarbetas vi från många håll. Naturligtvis av de ”vanliga” borgerliga partierna, men också av många som påstår att de är oavhängiga all politik och arbetar opolitiskt i kyrkan.

Den allra största faran för demokratin kommer ännu längre från högerkanten. Vi vet alla att Sverigedemokraternas politik inte slår vakt om vår öppna folkkyrka, om religionsfrihet, om de svagaste i samhället eller en stark fackföreningsrörelse. Därför vill vi ha ert stöd i kyrkovalet den 17 september. Alla ni som är passiva medlemmar i Svenska kyrkan – gå och rösta.

Bara så räddar vi demokratin och en öppen, varm och välkomnande folkkyrka.