Jag har varit hemma i en vecka med mitt sjuka barn. Hon är inte frisk ännu och jag kommer att vara hemma några dagar till. Min chef säger nu att jag måste visa honom ett läkarintyg på mitt sjuka barn. Har han rätt till det?   

Maria

svar: Tack för din fråga gällande läkarintyg vid vård av barn. Nej, din arbetsgivare har inte rätt att kräva att se ett läkarintyg i denna situation. Men däremot kommer försäkringskassan att begära in ett läkarintyg från åttonde dagen av vård av barn, för att du skall få ut tillfällig föräldrapenning.

Thomas, facklig rådgivare, Handels Direkt