– Handlaren har fått en hel del att åtgärda. Det känns väldig bra att Arbetsmiljöverket vill ha förbättringar på de problem vi påpekat, säger Pierre Werbitsch, ombudsman på Handels i Växjö.

I våras kontaktade anställda facket. Deras jobbvardag präglas av hot och kränkningar från kunder. Trots det är stöttningen från ledningen obefintlig, enligt fack och anställda. Handels anmälde till Arbetsmiljöverket, som nu vill att handlaren ska genomföra en rad åtgärder.

Stölder måste polisanmälas. Rutiner måste finnas och ska vara tydliga för de anställda. Det gäller även säkerhetsrutiner som exempelvis ska förhindra att anställda utsätts för hotfulla situationer.
– Ingenting av detta finns i dag, säger Pierre Werbitsch.

Enligt honom är ett av de större problemen att det sällan finns någon med ledningsansvar på plats i butiken. Som en följd av det fungerar även bemanningen i butiken dåligt. Anställda kan tvingas göra jobb de vanligtvis inte gör eller saknar utbildning för. De vet inte heller alltid när deras arbetsdag ska sluta. Detta måste arbetsgivaren styra upp, menar Arbetsmiljöverket. När tiden inte räcker till exempelvis på grund av att någon är sjuk måste de anställda veta vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras.
– Det är oerhört viktigt att anställda vet vilka arbetsuppgifter de har och vilka befogenheter. Men också att de har någon att vända sig till som har ansvar. Det är A och O, säger Peter Johansen, på Arbetsmiljöverket.

Till Arbetsmiljöverket har handlaren nu sagt att en butikschef ska anställas.
– Vi kommer att följa detta noga, säger Pierre Werbitsch.

Handlaren har nu möjligheter att komma med synpunkter. Därefter kommer Arbetsmiljöverket ställa kraven kopplade till ett skadestånd. Beloppet är ännu inte satt. Senast 30 november ska kraven vara uppfyllda.