Slutresultatet i förhandlingarna blev en arbetstidsförkortning på ytterligare nära två timmar.

Det betyder att de anställda nu får totalt 13 timmars arbetstidsförkortning 2018 och ytterligare en timme 2019.

– Vi växlat in en halvdag men fått mycket mer för den, säger Fredrik Wimborn, ombudsman på Handels.

Det han är mest nöjd med efter förhandlingarna är att anställda – med lite framförhållning – i princip kan bestämma själv när alla timmarna ska tas ut. Arbetsgivaren har bara rätt att skjuta upp ledigheten i tre månader.

– Så ber du om att få ledigt tre månader i förväg kan arbetsgivaren inte neka dig, säger Fredrik Wimborn.

Han säger att det varit mycket tryck från medlemmarna om extra semesterdagar men där har facket inte nått framgång.

– Det är mycket önskemål om mer ledigt, både semester och arbetstidsförkortning. Det är en signal om att glaset är fullt och till och med kanske rinner över. Många har för mycket att göra, säger han.

Det nya avtalet ger löneökningar på totalt 6,5 procent på tre år, vilket ligger i linje med andra avtal på arbetsmarknaden.

Avtalet har träffats mellan Handels och Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation, AFO, och berör cirka 1 500 tjänstemän inom LO-facken. Undantag är Kommunal som har ett eget avtal.

FAKTA AFO-avtalet

Avtalet gäller 1 oktober 2017 till 30 september 2020.

Lönerna ökar med 2 procent per år med en individgaranti på 300 kronor i månaden. Avsättningar till pension höjs med 0,5 procent det tredje året.

Minimilönerna höjs lika mycket.

Arbetstidsförkortning: 1 januari 2018 ökar den till 13 timmar. 1 januari 2019 ökar den till 14 timmar.

Källa: Handels.