– Vi kommer självklart att tacka ja. Det är en jätteutmaning vi har, att se till att nyanlända inte hamnar i ett utanförskap, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel, Handels motpart.

Arbetsgivare skriker efter personal. Samtidigt som nyanlända och långtidsarbetslösa inte får jobb. Matchningen funkar helt enkelt inte. Flera utspel från både politiskt, fackligt och arbetsgivarhåll har kommit för att lösa problemen. I våras kom LO med sitt förslag, utbildningsjobb.

Utbildningsjobb är också LO:s utgångspunkt för de förhandlingar som LO nu vill ha med arbetsgivarna. Förslaget innebär att arbetslösa i åldern 25 till 45 år som har grundskoleutbildning, men inte gått klart gymnasiet ska kunna både jobba och utbilda sig. Utbildningen ska ske utanför jobbet och inom det vanliga utbildningsväsendet. Finansieringen ska staten via studiestöd stå för. Staten kan även behöva gå in och subventionera lönekostnaderna för arbetsgivarna.   
– Samordnar vi oss är det mycket lättare att få en överenskommelse med regeringen. Jag har i dag talat med representanter från regeringen och oppositionen som båda sagt att politiken ska svara upp om parterna kommer överens, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

För Handels del är det särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar att underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.
– Hotell och restaurang är den bransch som i dag tar störst ansvar. Sedan är det handeln. Det är viktigt att alla branscher tar ansvar för det här. Det möjliggör samordningen, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Hon lyfter även fram vikten av utbildningsdelen.
– Vi ser hur handeln förändras och högre krav ställs. Alla ska ha möjlighet att utbilda sig och inte straffas för val man gjorde när man var 15 år. Även de som i dag har arbete men inte fullständig gymnasiebehörighet ska ha möjlighet att ta del av satsningen, säger hon.

Svensk Handel vill inte föregå förhandlingarna men ser inte just utbildningsdelen som prioriterad. Fokus för dem är att arbetsgivare snabbt ska kunna anställa personer på enklare jobb.
– Det är en stor grupp som står utan jobb. Många av dem saknar grundskoleutbildning. I de fallen gäller det att hitta jobb som de kan göra direkt på kort varsel, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Att LO väljer att skicka inbjudan till arbetsgivarorganisationerna och inte till Svenskt Näringsliv beror på att Svenskt Näringsliv inte varit intresserade av samtal. I ett pressmeddelande i dag meddelar Svensk Näringsliv att de gärna ser att samtalen med de olika arbetsgivarorganisationerna genast påbörjas och att tjänstemannafacken inkluderas.
– Det är också centralt att förhandlingarna rör de frågor som verkligen spelar roll för företagens vilja att anställa, det vill säga kostnaden, risken och krånglet, skriver representanter från Svenskt Näringsliv, däribland Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Totalt har 33 arbetsgivarorganisationer fått inbjudan från 13 LO-förbund. Transport har valt att ställa sig utanför. De LO-förbunden har valt att samordna sig och har utsett en förhandlingsdelegation. Men det är de enskilda förbunden som sluter överenskommelsen med sin motpart. Det betyder att ramavtalet och utgångspunkterna är desamma men sedan kan de olika avtalen komma att skilja sig, då de branschanpassas.

Fakta

Flest nyanlända jobbar inom hotell och restaurang – sen handeln

Hotell och restaurang
13 807 anställda med stöd från arbetsförmedlingen. Därav tillhörde 3 987 gruppen nyanlända respektive 2 286 personer deltog i etableringsuppdraget.

Handeln
19 987 anställda med stöd från arbetsförmedlingen. Därav tillhörde 1 996 gruppen nyanlända respektive 1 091 personer deltog i etableringsuppdraget.

Vård och omsorg, sociala tjänster
11 209 anställda med stöd från arbetsförmedlingen. Därav tillhörde 1 020 gruppen nyanlända respektive 534 personer deltog i etableringsuppdraget.

Bygg
8 228 anställda med stöd från arbetsförmedlingen. Därav tillhörde 733 gruppen nyanlända respektive 353 personer deltog i etableringsuppdraget.

Den som är mellan 20 och 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga kan delta i etableringsuppdraget. Totalt är 76 310 inskrivna i etableringsuppdraget.

Nyanlända är arbetssökande födda utanför EU/EES som inte varit i landet mer än 36 månader efter att man fått sitt uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen.

Källa: Arbetsförmedlingen. Siffrorna är från 31 augusti.