1. Vad är permission?

Permission är en kort ledighet, högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permissionen också omfatta högst två resdagar.

2. När?
Du kan få permission i bland annat följande fall:
Eget bröllop.
Egen 50-årsdag.
Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
Nära anhörigs död.
Nära anhörigs begravning eller urnnedsättning.
Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig.

3. Vad är en nära anhörig?
Nära anhörig = make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar.

4. För vem gäller detta med permission?
Ovanstående gäller för butiks- och lager/e-handelsanställda inom privat sektor och KFO, med kollektivavtal. 

5. Får jag pröjs?
Butiksanställda i den privata handeln måste ha varit anställda i sex månader för att få lön vid permission. De andra grupperna får, oavsett, lön under ledigheten, som om man skulle jobbat enligt schemat.