– Inspektionerna är en del av regeringens satsning för ett hållbart arbetsliv. Att vi fokuserar på unga beror på att det hållbara arbetslivet startar hos dem. Vi har också sett att just unga drabbas hårt av ohälsa och arbetsolyckor. Att vi riktat in oss på handeln beror på att det är där de unga jobbar, säger Roger Reinesund, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Granskningen ”Unga i arbetslivet” började i somras och håller på fram till årsskiftet. I dagsläget har cirka 500 arbetsplatser besökts.
– Vi har inte gjort någon sammanställning än, men generellt är det i handledning och introduktion som brister finns. Ofta är också det systematiska arbetsmiljöarbetet bristfälligt. Rutiner finns inte, är otydliga eller följs inte. En annan brist är användandet och informationen om säkerhetsutrustningen.

Förutom handeln är det restauranger och hotell som Arbetsmiljöverket besöker. Till gruppen unga räknas personer i ålder 18 till 24 år.

Fakta

Ny på jobbet? Då har du rätt till introduktion

Introduktionen ska göra att du...

vet vilka arbetsuppgifter du har och hur de ska göras.

informeras om risker och hur du skyddar dig mot dem.

vet vem på arbetsplatsen som ansvarar för arbetsmiljöfrågor.

Är du under 18 år ska du ha en handledare som alltid finns tillgänglig för frågor och stöd när du jobbar.

Källa: Arbetsmiljöverket.