Nästan alla arbetsgivarorganisationer i Sverige tillämpar direkt inkoppling av kollektivavtal. Så fort ett företag går med i organisationen så gäller branschens kollektivavtal automatiskt. I Svensk Handel fungerar det inte så. När ett företag blir medlem i Svensk Handel får Handels ett meddelande om det. Kollektivavtal börjar gälla först om facket begär det.

Handels avtalssekreterare Per Bardh anser att arbetsgivarnas regelverk är förlegat. Han kommer att begära förhandling med Svensk Handel för att få organisationen att införa direktinkoppling.

– Vi vill vara säkra på att alla medlemmar i Svensk Handel har kollektivavtal, så att vi kan tvista om avtalet inte efterlevs. Dessutom underlättas administrationen, både för oss och dem, säger Per Bardh.

Av Svensk Handels 11 000 medlemsföretag har 7 000 tecknat kollektivavtal, uppger båda parterna. Med andra ord saknas kollektivavtal på 4 000 företag.

Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin förklarar att de flesta avtalslösa medlemsföretag är små och att många inte har några anställda alls.

– Nuvarande system har långa anor och regleras i Svensk Handels stadgar. Vi pratade om det i de senaste avtalsförhandlingarna. Att ha synpunkter på motpartens stadgefrågor tycker jag är jättekonstigt, säger Tomas Undin.

Han kan se både fördelar och nackdelar med direktinkoppling men uppger att Svensk Handel för närvarande inte har några planer på att ändra sina regler. Om stadgarna ska ändras krävs beslut på organisationens stämma, som äger rum på våren varje år.