Bråk mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och facket Handels har brutit ut på Göteborgspostens debattsida.

”Nära på slavliknande anställningskontrakt, SMS-anställningar och plötsligt försämrade arbetsvillkor är vardag för våra medlemmar” skriver Susanna Gideonsson, ordförande i Handels och Beatrice Ekelund, försteombudsman i på Handels i Göteborg i sitt debattinlägg.

Det har fått Svensk Handel att gå i taket.

”De flesta handlare borde vara helt förbluffade över beskrivningen att de bedriver en verksamhet där något som är ”närapå slavliknande” förekommer. Genom att referera till slavhandel har artikelförfattarna visat att de tappat all känsla för ordens valör” svarar Karin Johansson, vd, och Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel i en replik.

Handels skriver att 68 procent av de handelsanställda jobbar deltid och frågar sig om man är priviligierad när man har 15 timmar kontrakterade timmar i veckan och får ägna resten av tiden att jaga timmar. Skribenterna menar att deras medlemmar förvägras den grundläggande tryggheten i arbetslivet, att få tillräcklig inkomst nästa månad, trygghet att kunna planera sin fritid.

Svensk Handel å andra sidan menar att branschen är en jobbskapare med goda villkor. Att kollektivavtal finns på majoriteten av arbetsplatserna. De anser att handlare inte kan styra över när kunderna kommer till butiken – att de flesta väljer att handla på fredag eftermiddag jämfört med en tisdagsförmiddag. Och det påverkar bemanningen. Men de erkänner samtidigt att handlare kan bli bättre på att utnyttja de möjligheter som finns i kollektivavtalet för att öka antalet timmar för anställda.

I en slutreplik skriver Handels att deras debattinlägg grundar sig på Lösa förbindelser, där anställda berättar om sina anställningsvillkor.

”Exemplen är många och nedslående. Det är inte vår uppgift att recensera de handelsanställdas egna upplevelser av sin arbetssituation”, skriver de.