Medellönen för svenska kvinnor är 29 900 kronor och 34 400 kronor för män. Det betyder att männen tjänar i snitt 4 500 kronor, eller 15 procent mer.

Under åren 2015-2016 har dock kvinnornas löner ökat mer än för männen i både kronor och procent. Något som inte hänt på tio år, enligt LO:s årliga lönerapport.

Kvinnornas löner ökade med 5,3 procent medan männens bara ökade med 3,7 procent. Ökningen gäller för både arbetarkvinnor och kvinnliga tjänstemän, även om tjänstemännen haft en större ökning.

– Arbetarkvinnor har det sämst. Det tar oerhört lång tid. Även om vi haft låglönesatsningar så är de så låga att de inte blir något stort genombrott i statistiken, säger Susanna Gideonsson, ordförande i Handels.

Enligt LO-rapporten är en förklaring till löneskillnaderna mellan kvinnor och män att arbetsmarknaden är könssegregerad. Ju större andel kvinnor det finns i en bransch, desto lägre är lönen. Det är speciellt tydligt i arbetaryrken.

I handeln visar sig detta om man jämför detalj- och partihandel. I detaljhandeln, där butikerna finns, är 68 procent av de anställda kvinnor. Där ligger medellönen för båda könen på 25 000 kronor i månaden. I partihandeln, där lagerarbetsplatserna finns, råder motsatta förhållanden, då 73 procent av de anställda i stället är män. Där är medellönen för båda könen 27 500 kronor.

– I partihandeln är det dessutom vanligt med heltid och tillsvidareanställningar medan det i detaljhandeln är deltid och visstidsanställningar. Det gör det svårt att bygga lönesystem och det slår dubbelt mot dessa kvinnor. Vi måste ändra strukturen på arbetsmarknaden, säger Susanna Gideonsson.

I detaljhandeln har männen 1 800 kronor, eller 7,4 procent, mer i lön än kvinnorna. I partihandeln har männen 2 800 kronor, eller 11 procent, mer i lön.

FAKTA medellöner i handeln

Detaljhandel

Män: 26 100 kr/mån

Kvinnor: 24 300 kr/mån

Totalt snitt: 25 000 kr/mån

Partihandel

Män: 28 100 kr/mån

Kvinnor: 25 300 kr/mån

Totalt snitt: 27 500 kr/mån

Lönerna motsvarar en heltidslön dagtid.

Källa: LO:s lönerapport 2017