– Handels tar nu strid för låglönehöjning för alla Samhallanställda. De har en av arbetsmarknadens lägsta löner, och har rätt till låglönesatsningen som LO-förbunden enats om i denna avtalsrörelse, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels i ett pressmeddelande.

Handels varslar alla medlemmar på Ink Club i Uppsala med 80 anställda. Fastighets varslar städare på Ikea i Haparanda, Kungens kurva och Helsingborg. Utöver de två facken har GS, IF Metall, Seko, Kommunal och Hotell- och Restaurangfacket avtal inom Samhalls olika områden.

Anledningen till varslet är att arbetsgivarna inte vill gå med på den låglönesatsning för dem som tjänar under 24 000 i månaden som andra förbund fått i avtalsförhandlingarna.

Den 12 oktober bryter konfliktåtgärder som övertids- och nyanställningsblockad ut. 17 oktober kommer strejk att bryta ut om parterna inte kommit överens om ett nytt avtal.

– Det är väldigt problematiskt att LO-förbunden nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. LO-förbunden försöker ge sken av att Samhallförbundet inte vill medverka till en låglönesatsning, men det är felaktigt. Vi har erbjudit motparten en låglönesatsning och vissa förändringar i kollektivavtalet, säger avtalsansvarige Per Gradén, Almega, i ett pressmeddelande.

Samhallavtalet tecknas mellan Almega Samhallförbundet och LO och berör drygt 20 000 anställda med funktionsnedsättningar.