Jag är halvtidssjukskriven sedan ett halvår tillbaka och har fått en rejäl förkylning. Var ska jag sjukskriva mig och vem betalar ut sjuklön?

//Karin

SVAR:Om du varit sjukskriven mer än 14 kalenderdagar på t ex 50 procent och sen någon dag blir 100 procent sjuk måste du, förutom att sjukskriva dig till din arbetsgivare, också ta kontakt med Försäkringskassan och sjukanmäla dig där. Om du varit sjukskriven på del- alternativt heltid mer än 14 kalenderdagar utgår alltid ersättningen från Försäkringskassan.

Claudio, facklig rådgivare, Handels Direkt