Youtube kan man se en frän ordduell från 1995 mellan M-riksdagsmannen Ulf Kristersson och Handels dåvarande ordförande Kenth Pettersson. I TV4:s morgonsoffa diskuterar herrarna den då pågående strejken på leksakskedjan Toys R Us (se faktaruta). Sympatiåtgärderna från andra fackförbund för att tvinga företaget att teckna kollektivavtal kallar Kristersson för ”maffiametoder” från en ”adrenalinstinn fackföreningsledare”. Han dömer ut kollektivavtal som gammalmodiga och kräver begränsningar av fackets möjlighet att ta till stridsåtgärder.

Under Fredrik Reinfeldts tid avstod Moderaterna från att inskränka konflikträtten. I dag, när Ulf Kristersson blivit partiledare, kräver partiet åter att rätten till sympatiåtgärder ska begränsas. Beslutet togs på Moderaternas stämma den gångna helgen och innebär att sympatiåtgärder måste stå ”i rimlig proportion” till det man vill uppnå. Därmed kräver nu samtliga allianspartier (M, KD, C, L) att konflikträtten ska ändras till fackets nackdel.

– Det är en återgång till den gamla högern. De har slutat hymla om vad de vill, kommenterar Handels nuvarande ordförande Susanna Gideonsson.

Hon betonar att sympatiåtgärder är viktiga när anställda är i underläge gentemot arbetsgivaren.

– Tar man bort rätten till sympatiåtgärder drabbas de svagaste på arbetsmarknaden, till exempel nyanställda unga kvinnor som i fallet med Toys R Us.

Handelsnytt har trots flera påstötningar inte fått besked från Ulf Kristersson om han fortfarande anser att kollektivavtal är gammalmodiga.  Men Susanna Gideonsson har sin bild klar av vem som är gammalmodig.

– Det är han som lever på 1800-talet! Kollektivavtal låter företagen konkurrera på lika villkor. Vår modell gör att Sverige har färre konfliktdagar än andra länder i Europa. Utan kollektivavtal förvandlas arbetsmarknaden till det fria kriget.

Fakta

Ulf Kristersson (f 1963) är partiledare för Moderaterna sedan 1 oktober 2017. Under 1990-talet var han riksdagsman.

Kenth Pettersson (1948–2007) var Handels ordförande 1991–1999.

Strejken på Toys R Us varade mellan maj och augusti 1995. Handels strejkade för att få den amerikanska leksakskedjan att teckna kollektivavtal. Efter en rad sympatiåtgärder från andra fackförbund skrev företaget till slut på kollektivavtalet. 

Konflikträtt: När inget kollektivavtal gäller har både fack och arbetsgivare rätt att ta till stridsåtgärder. Fackets vanligaste stridsåtgärder är strejk och blockad.

Strejk: En stridsåtgärd som innebär att de anställda vägrar arbeta.

Blockad: Stridsåtgärd som innebär att facket sätter stopp för att visst arbete utförs.

Sympatiåtgärd: Stridsåtgärd för att stödja en part i en konflikt.

Mothugg

"Diktaturfasoner" sa Pettersson

Det var inte bara Ulf Kristersson som använde hårda ord i soffdebatten 1995. I Youtube-klippet beskriver Kenth Pettersson Kristerssons utspel som ”häpnadsväckande diktaturfasoner från avgrundshögern”.