I Burma har rohingya utsatts för svåra övergrepp, och hundratusentals har flytt över gränsen till Bangladesh. Flertalet av flyktingarna är kvinnor och barn.

Läget är katastrofalt. Men tack vare de pengar som Handels och de andra medlemmarna i Olof Palmes internationella center ställt upp med blir  tillvaron tryggare för ett antal av de barn som lever som flyktingar i Bangladesh.

Handels har många gånger visat att man är ett förbund som bryr sig om utsatta människor i världen. Till exempel får Palmecentret varje månad ett generöst bidrag från ombudsmän anställda inom Handels, som gör avdrag på sin lön till internationell solidaritet. Så återigen, stort tack för era insatser!