Indiska har återigen bett om företagsrekonstruktion, statlig hjälp för att undvika konkurs. I ansökan till tingsrätten skriver den nya vd:n och ägaren Karin Lindahl att bolaget har skulder på 237 miljoner kronor. Planen för att komma på fötter innebär bland annat nedläggning av olönsamma butiker i Sverige, Norge och Finland och neddragningar av arbetade timmar.

Den nya ägaren säger sig också vara beredd att gå in med pengar i det krisande bolaget.

– Vi hade inte så mycket att välja på än en ny rekonstruktion. Det är det bästa sättet att snabbt ställa om bolaget till morgondagens marknad. För personalen och leverantörernas skull önskar jag såklart att det vore annorlunda. Skillnaden den här gången är dock att vi har en stabil ledningsgrupp på plats som kan genomföra planen från dag ett, dessutom har vi en fungerade e-handel, skriver Karin Lindahl i ett mejl till Handelsnytt.

Hon säger att det är svårt att säga vad som händer nu och exakt vilka butiker som kan komma att läggas ner.

– Men gällande timmar la vi nyligen om dem så att de skulle matcha bättre mot besöksstatistiken, så vi är nöjda med den nivån. Att vara i rekonstruktion medför säkerligen att anställda känner sig oroliga, mina tankar går särskilt till dem som behöver genomgå en rekonstruktion igen. Jag är väldigt tagen av det fina gensvaret jag har fått som ny ägare och den lojalitet som våra anställda visar. säger hon.

Ansökan om rekonstruktion kom in till tingsrätten på måndagen och facket har informerats.

– Jag har inte sett beslutet och vi har inte börjat förhandla om några åtgärder kopplat till rekonstruktionen, säger Emma Lindqvist, ombudsman på Handels Stockholmsavdelning.

Däremot har hon sedan tidigare blivit kallad till förhandling om att Visual Merchandiser-tjänsterna ska bort på butikerna som en del i att minska kostnaderna.

– Det är inte klart vad som händer med personer som har tjänsterna än, säger Emma Lindqvist.

På grund av rekonstruktionen kommer de anställda nu att få lönegaranti som betalas ut av Länsstyrelsen. Det kan ta lite tid så Indiska har varnat de anställda om att denna månads lön kan bli försenad.

Det var i januari 2016 som Indiska begärde företagsrekonstruktion senast. Under 2016 blev 46 personer uppsagda och 73 personer fick nya anställningskontrakt med färre timmar än tidigare i samband med detta. Åtta butiker lades ner.

– Den förra rekonstruktionen var ett förutsättning för att vi skulle kunna komma så här långt, men branschen befinner sig under en stor press och Indiska behöver genomgå än mer förändringar för att ställa om bolaget till rådande konkurrensvillkor, säger Karin Lindahl.

 Finns det risk för konkurs?

– Nej. Jag känner mig övertygad att vi gemensamt kommer komma ur rekonstruktionen på rätt sida. Failure is not an option.

FAKTA Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion innebär ofta stora omgörningar för att få bukt med de ekonomiska problemen. Det är tingsrätten som fattar beslut om företagsrekonstruktion. Det är också tingsrätten som utser en så kallad rekonstruktör som ska hjälpa företaget att komma på fötter. En rekonstruktion kan pågå som längst i ett år. Generellt gäller tre månader. Därefter kan man begära om förlängd tid, dock max ett år.

FAKTA Indiska

Bolaget har 90 butiker i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och en franchisebutik på Island. I Sverige finns cirka 500 anställda och utomlands ytterligare ett hundratal.

Källa: Indiska