Det är EU-direktivet IDD som fått Handels och Arbetsgivarföreningen KFO att ändra lönesystemet för de Folksam-anställda som får provisionsbaserad lön. Det handlar om telefonrådgivarna som sitter i Kramfors och Sundsvall, samt om företagets rådgivare som bland annat arbetar med att sälja försäkringar ute hos företag.

Direktivets mening är att skydda konsumenter vid försäljning av försäkringar. Som systemet var innan fick rådgivare högre provision för vissa typer av försäkringar, något som i branschen i stort lett till att kunder ibland sålts på produkter man inte haft behov av.

Nu införs därför försäljningstak på olika försäkringstyper, vilket har tvingat fram förändringarna i avtalen.

­– Vi har dubblat den fasta lönen. Det innebär å ena sidan en större grundtrygghet och mindre press. Å andra sidan medför det lönesänkningar för många av toppsäljarna som kommer att slå i taket. De är förstås inte nöjda, säger Fredrik Wimborn, ombudsman på Handels.

Mikael Carlsson är klubbordförande på Folksam. Enligt honom har reaktionerna på det nya lönesystemet varit blandade.

– En del är nöjda, en del är missnöjda och det är olika grader i det missnöjet. Men det finns ändå en acceptans. Man vet att man i det här fallet styrs av både IDD och lönebilden på marknaden, säger Mikael Carlsson.

Tidigare fanns tre avtal inom Folksam, men på grund av IDD kommer rådgivarna som inte jobbar med telefondelen enbart att ha fast lön. Därför får man nu samma avtal som tjänstemännen. För den nya gruppen införs också flexpension – en avsättning som ger möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 års ålder.

– Det är vi såklart nöjda över. Samtidigt har vi fått släppa ifrån oss andra saker i utbyte som inte känns lika bra, ett något försämrat omställningsstöd till exempel.

I övrigt ligger avtalen i linje med andra avtal inom branschen och ger löneökningar med mellan 2,0 och 2,3 procent per år under tre år. En individgaranti finns på mellan 200 och 230 kronor per månad.

Fakta: 400 medlemmar

På Folksam finns cirka 400 Handelsmedlemmar. Omkring 250 av dem arbetar med telefonrådgivning, och cirka 150 är antingen rådgivare eller tjänstemän. Förra året fick Folksams telefonrådgivning i Sundsvall priset ”Handelns bästa arbetsplats” av Handels.