Arbetsmiljöverket, AV, har inspekterat 1 700 arbetsplatser inom bland annat detaljhandel, hotell och restaurang. Inom dessa branscher är en av fem anställda 20-24 år och statistik visar att olyckor och arbetssjukdomar ökar. Mer än hälften, 900 av de inspekterade arbetsplatserna, fick anmärkningar som kommer att följas upp.

Men inom detaljhandeln finns även positiva resultat.

– Branschen har gjort ett stort arbete. Många kunde visa att utbildningen Säker i butik ingår i introduktionen av nyanställda och vissa arbetsplatser går också igenom den varje år med personalen, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen.

Hon tycker också att många av de stora kedjorna har blivit bättre på att förebygga risker i arbetsmiljön, så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete. Bland annat när det gäller hot och våld, snatterier, kundbemötande och att förebygga belastningsskador.

– Stommen finns där, att man tar upp risker på arbetsplatsträffar och att det finns skyddsombud. Men det finns fortfarande en del problem med ergonomi, tunga lyft och stress och hög arbetsbelastning, säger Lena Lindskog.

De största bristerna hittade inspektörerna i stället på mindre butiker.

– En liten Ica-butik är visserligen självständig men det finns mycket stöd att få av koncernen. Men det används inte alltid. Samtidigt är små arbetsgivare mer beroende av att folk inte blir sjuka så många var intresserade av hur de kunde arbeta med arbetsmiljön.

FAKTA Säker i butik

En webbutbildning som rekommenderas av bland annat polisen. Den tar cirka 45 minuter och bygger på de viktigaste reglerna för säkerhetsarbetet i butiken. De som gått utbildningen ska känna sig mer förberedda vid rån, hot eller våld och veta hur arbetsplatsen kan göras mer säker.

Källa: Handelsrådet.