Till chefen:

Skapa ett klimat där

anställda vågar berätta

▶ Skaffa kunskap – företagshälsovård eller andra experter.
▶ Informera dina anställda om företags-
hälsovården och den hjälp som de har tillgång till.
▶ Ha verktyg för att tidigt fånga upp tecken på psykisk ohälsa, exempelvis återkommande medarbetarsamtal om arbetsmiljön.
▶ Glöm inte de andra. Att en person mår dåligt på jobbet påverkar i regel de andras arbetsmiljö också.
▶ Ha självinsikt.
▶ Bjud på dina egna svagheter.
▶ Kom ihåg – det är du som har ansvaret för att förebygga ohälsa och ha rutiner för rehabilitering och återgång till arbetet, enligt arbetsmiljölagen. Enligt samma lag ska arbetet anpassas efter den anställdes behov i den mån det är möjligt, exempelvis tysta rum och flexibla arbetstider.

Till kollegan:

Våga fråga ”Hur mår du?”

▶ Fråga hur din arbetskamrat mår. Du behöver inte vara psykolog.
▶ Tala med chefen, skyddsombudet eller med facket.

Till dig med psykisk ohälsa:

Du är inte ensam

▶ Berätta för någon så att du hittar din ventil.
▶ Ha tålamod. Förändringsarbete tar tid.
▶ Våga ta hjälp! Vänd dig till företagshälsovården, psykiatrin eller landstingens olika hjälplinjer.
▶ Du är inte ensam.

Här finns hjälp:

▶ Hjälplinjen 0771-22 00 60. Tillfälligt psykologiskt stöd. De som svarar har alla utbildning som psykologer, socionomer eller sjuksköterskor.
▶ Självmordslinjen 90 101. Bemannad dygnet runt. Drivs av den ideella organisationen ”Mind”.
▶ Jourhavande medmänniska 08-702 16 80. Bemannad av volontärer med blandade erfarenheter.
▶ Anhörig? Läs på Vårdguiden (www.1177.se).

Fotnot: Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten om psykisk ohälsa. De erbjuder hjälp till chefer och kollegor att hantera psykisk ohälsa på jobbet, bland annat via sina 300 utbildade ambassadörer.