Jag jobbar på ett bemanningsföretag. Har jag rätt att tacka nej till uppdrag från min arbetsgivare och behålla min garantilön? 

/Gabriel

Svar: I ditt anställningsavtal ska det framgå tjänstgöringsområde och arbetsskyldighet. Där ska framgå vilka kriterier som du är skyldig att anpassa dig till.

Du kan avböja ett uppdrag med bibehållen garantilön om synnerliga skäl föreligger, som till exempel vid extremt lång restid eller om du har blivit utsatt för trakasserier hos en tidigare beställare eller vid medicinska besvär som gör det svårt för dig att utföra arbetsuppgifterna som uppdraget kräver. Arbetsgivaren kan då begära att dessa besvär styrks med läkarintyg.

Bedömning görs vid varje enskilt fall om du har rätt att avböja uppdraget med grund av dessa eller liknande orsaker.

Peter, facklig rådgivare, Handels Direkt