Karin Hallsten: ”Styrka att känna sina svagheter”
– I mitt jobb träffar jag personer med asperger och adhd. Många av dem har en väldigt låg självkänsla, på grund av exempelvis erfarenheter av ständiga misslyckanden och oförståelse kring sitt eget fungerande. Att jobba med självförståelsen är därför viktigt, säger Karin Hallsten arbetsterapeut på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Hur då?
– En svårighet för många med adhd och asperger är upplevelsen av tid. Det kan göra att man missar viktiga tider, fastnar i aktiviteter eller inte får saker gjorda. Känslan att inte klara av omgivningens krav, och brist på återhämtning riskerar att leda till utmattning. Med rätt verktyg som att ställa klockan när något måste göras eller avslutas finns energi kvar att fokusera på styrkor.

Vad säger du till skeptiska arbetsgivare?
– De borde läsa på. Det finns så mycket okunskap och rädsla. Hittar personen fungerande strategier kan en otrolig potential frigöras som kanske inte finns hos någon annan. En fördel är också att många har jobbat med sina brister och styrkor. Det kan man inte säga om alla.

Anders Hansen: ”Fördelar med adhd”
– Adhd kan leda till problem, det vill jag inte bagatellisera. Men jag vill lyfta att med rätt verktyg kan svårigheterna vändas till någonting positivt, som exempelvis kreativitet, hyperfokus och flexibilitet, säger Anders Hansen, överläkare i psykiatri vid Karolinska Institutet och aktuell med boken ”Fördel adhd”.

Du menar att skolan har en särskilt viktig roll i att inte slå fast problemen med adhd. Varför då?
– Skolan passar ofta personer med adhd dåligt. Det krävs exempelvis att du ska sitta still länge, vilket kan vara svårt för personer med adhd. Kan du inte hålla koncentrationen kanske du presterar dåligt. Det kan ge bristande självförtroende, som kan förfölja en person hela livet.

Vad säger du till skeptiska arbetsgivare?
– De gör ett misstag och går miste om värdefulla talanger. En person är inte 100 eller 0 procent adhd. Vi har alla drag av adhd. Du kan jämföra det med längd. Vi har alla en längd men några är korta eller långa.

Tips! Ställ larm och be om hjälp

Så vänder du svårigheter att tidsplanera:

▶ Använd någon form av kalender för att synliggöra tiden.
▶ Skapa en grundstruktur (sömn, mat, aktivitet).
▶ Ställ larm då du behöver börja gå till bussen, sluta med det du gör eller ta en paus.
▶ Be om hjälp  att avbryta en aktivitet för att exempelvis äta, fika eller sova.
▶ Tydliga och avgränsade arbetsuppgifter.
▶ Checklista på  vad som ska göras.
Källa: Karin Hallsten.

Fördelar med adhd:

▶ Pådrivande – får saker gjorda.
▶ Energisk – man har en nästan oändlig energi.
▶ Kreativ och tänker utanför boxen.
▶ Flexibel.
▶ Bra på att hyperfokusera – om man är intresserad.
▶ Envis – ger inte upp utan kämpar på.
▶ Bra på att skaka av sig motgångar.

Metoder för att dra nytta av fördelarna:

▶ Korta arbetsuppgifter.
▶ Snabb återkoppling.
▶ Aktivitet – exempelvis ett jobb där du rör dig mycket under dagen.
▶ Väck nyfikenheten.
Källa: ”Fördel adhd” av Anders Hansen.

Fotnot: Adhd och asperger (autismspektrumtillstånd) är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hjärnan fungerar på ett annat sätt än den gör för andra. Adhd och asperger kan leda till psykisk ohälsa men behöver inte det.