Hur gick det?

– Väldigt bra! Det var välbesökt med cirka 50 personer på plats. Diskussionerna utgick från boken och situationen på svensk arbetsmarknad i stort, men med särskilt fokus på just handelsanställda. Vi tog upp visstidsanställningarna, bemanningsfrågan, men också hur man kan få till förändringar.

Du forskar om arbetsmarknad, flexibilitet och trygghet. Vad tänkte du när du läste boken?

– Bilden man får är ju redan känd i många avseenden. Men boken bidrar till att levandegöra frågan. Att befinna sig i de här otrygga anställningsformerna är oerhört slitsamt, och det blir väldigt tydligt. Vad jag förstår har det varit väldigt svårt att få folk att ställa upp med namn. Rädslan för att framföra kritik är väldigt talande och påverkar så klart möjligheterna till förändring.

Finns det något annat du tycker att Lösa förbindelser bidrar med?

– Jenny Wrangborgs kapitel om den tekniska utvecklingen är intressant. En utveckling som kan ta bort de mänskliga aspekterna i arbetet (i boken lyfter Wrangborg fram s.k. ”pick by voice”-system som används på lager. Reds. anm). I butik, där kundmötet inte går rationalisera bort, använder man i stället mystery shoppers som också syftar till att övervaka och kontrollera.

– Det arbetsgivare missar är att resultaten blir bäst när anställda får drivas av sin egen vilja och motivation. Man får knappast gladare personal av att övervaka dem.

Sociologi handlar om hur människor funkar i grupp och om maktstrukturer. Kan du se några sociologiska förklaringar till villkoren i handeln?

– I grund och botten handlar det absolut om makt, makt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Historiskt sett har den fackliga organisationsgraden varit lägre i handeln jämfört med exempelvis i metallsektorn. Där blir det tydligt att den fackliga styrkan gör stor skillnad. Facken har generellt också varit sämre på att organisera de med kortare deltidsanställningar. Det är en av de stora utmaningarna för facket i handeln.

Här kan ni läsa ett uttdrag ur Lösa förbindelser – kampen för fasta förhållanden i handeln