– Vi ser att arbetsgivaren inte har åtgärdat de brister vi hittade vid inspektionen. Därför sätter vi nu ett vite på de krav vi ställer på arbetsgivaren, säger Peter Johansen, sektionschef på Arbetsmiljöverket i Växjö.

Hot och kränkningar från kunder. Stölder som inte polisanmäls och obefintlig stöttning från ledningen. Det var några av anledningarna till att anställda via facket anmälde arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket i våras.

I somras var myndigheten där och i början av september förvarnades arbetsgivaren på vilka krav som kommer att ställas: Polisanmäl stölder. Ha tydliga säkerhetsrutiner. Se till att de anställda vet vilka arbetsuppgifter och befogenheter de har och se till att de anställda alltid har någon med ansvarsbefogenheter att vända sig till.

Arbetsgivaren lovade polisanmäla stölder och att anställa en butikschef, som på plats kan arbetsleda och stötta personalen.

Men då ingenting gjordes kopplades Arbetsmiljöverket den 18 oktober ett vite till kraven. Har inte bristerna åtgärdats före den 15 januari tvingas arbetsgivaren betala 50 000 kronor. Men det kommer inte bli aktuellt, enligt handlaren Johan Lindahl.
– Vi har påbörjat arbetet. Många av de rutiner och handlingsplaner som Arbetsmiljöverket kräver finns men jag har varit dålig på att förankra dem hos personalen.

Han menar att det stora arbetsmiljöproblemet har varit de personer som verbalt kränkt och hotat hans personal.
– De har kommit in i butiken kanske fem gånger om dagen. Trots att vi sagt åt dem har de fortsatt. Man orkar inte bli kränkt hur många gånger som helst. Detta har varit ett generellt problem på orten. Men personerna har flyttat nu.

Varför har du inte polisanmält dem?
– Det har varit bristande rutiner i det. Det tar jag på mig. Allt ansvar för arbetsmiljön är ju mitt.

Om du har kunder som kränker din personal. Varför har du inte varit på plats eller haft extra insatta väktare eller vidtagit några andra åtgärder?
– Vi har samverkat med andra butiker på orten. Men det är svårt. Jag har varken velat eller kunnat porta personerna från butiken. Men så här i efterhand borde jag kanske haft en vikarie för mig själv, eftersom jag varit föräldraledig halva dagar. Det dagliga arbetet med schema, drift av butiken och den utsatta miljö det varit med verbala kränkningar hade behövt att någon var på plats mer. Men det är lätt att vara efterklok.

Arbetsmiljöverkets krav kom redan i början av september. Varför har du väntat med åtgärder tills nu?
– Vi påbörjade arbetet i somras, men kraven på vitet kom i oktober. I november anställde jag en butikschef och nu ska vi gå igenom alla kraven. Vi kommer att uppfylla dem före den 15 januari.

Facket har kallat din butik för ”en butik i fritt fall”. Hur ser du på det?
– Det vill jag inte kommentera. Ingen av mina anställda har heller framfört klagomål till mig. Det har gått via media och facket.

Den 3 november anställdes en butikschef. Men han vill i dagsläget inte uttala sig. En av de anställda Handelsnytt pratat med hoppas nu att butikschefen kommer att styra upp butiken.
– Det är kaos här. Vi anställda tar inte längre ansvar för butiken. Vi går hem när vår arbetstid är slut oavsett vad. Vi går inte heller efter snattarna längre. Vi är trötta på att utsättas för kränkningar och hot när vi inte får något stöd från vår handlare.