Arbetsmiljöverket (AV) inleder denna vecka en informationskampanj för att förbättra arbetsmiljön för bemanningsanställda. Verket vänder sig till företag som hyr in personal för att uppmärksamma dem på riskerna.

Särskilt betonas vikten av att inhyrda får en god introduktion med bra instruktioner och genomgång av risker. Bristande introduktion är enligt verket en viktig orsak till att skador är dubbelt så vanliga bland bemanningsanställda jämfört med annan personal. En annan orsak kan vara att inhyrda ofta får utföra de tyngsta arbetsuppgifterna på en arbetsplats.

– Inhyrd personal har samma rätt till en bra arbetsmiljö som alla andra på arbetsplatsen. Det gäller även den sociala arbetsmiljön, säger Heli Aarnipuro på Arbetsmiljöverket.

Hon betonar att hög arbetsbelastning eller känslan av att inte höra till kan leda till att personen blir sjuk.

Heli Aarnipuro är projektledare för AV:s inspektionsinsats om bemanningsanställdas arbetsmiljö, som inleddes förra hösten. Totalt ska 1 200 företag granskas i insatsen, både bemanningsföretag och inhyrande företag. Största gruppen är inom tillverkningsindustri, men även parti- och detaljhandel förekommer.

Fakta

Dubbelt så många bemanningsanställda skadar sig på jobbet, jämfört med de som har andra anställningsformer. I snitt skadas fler än 20 bemanningsanställda på jobbet varje vecka.

De flesta är unga män. (30 procent av anmälningarna gäller personer under 25 år, 76 procent är män.)

Bemanningsanställda finns i alla branscher. Flest olyckor sker inom industri och tillverkning. Truckolyckor är också vanliga inom transport, magasinering och handel.

Introduktionen till de bemanningsanställda är ofta bristfällig och man vet att det finns ett samband mellan skador och otydlig introduktion.

De vanligaste anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro hos bemanningsanställda är fallolyckor, olyckor med fordon och handhållna verktyg, som främst orsakas av hala golv, truckar och knivar.

Källa: Arbetsmiljöverket