– Det är bedrövligt att det tagit sådan lång tid att ta itu med en granskning av vad som gör personalen sjuk. De vistas där varje dag och utsätts för en miljö där man inte mår bra, säger Annica Norling, ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels i Gävle.

I april besökte hon butiken efter larm från anställda om huvudvärk, irritation i ögon, näsa och hals. Redan då hade personalen och butikschefen under en längre tid påtalat problemet för Kappahl centralt och fastighetsägaren Provinsfastigheter.

Efter besöket anmälde facket arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. De var där i somras och kunde konstatera att det vid upprepade tillfällen runnit vatten på fel ställen och att det fanns spår av fuktskador.

– Detta ökar risken för mögel och med de symptom som de anställda hade tydde mycket på mögel. Men för att veta behövde en utredning göras, säger Stefan Reis, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket efterlyste därför en undersökning. Trots det gjordes inget. I slutet av oktober hotade därför Arbetsmiljöverket med vite på 50 000 kronor om inte Kappahl agerar före den 31 januari 2018.

Först efter vitet kom Kappahl och Provinsfastigheter i gång med arbetet att utreda fuktskadorna.
– Vi har aldrig haft några synpunkter på huruvida en utredning ska göras eller inte. Vi har sedan vi blev uppmärksammade på detta i april haft en dialog med både hyresgäst och expertis inom området. Jag vill inte gå in på varför utredningen inte blivit av förrän nu då detta är ett ärende mellan hyresvärd och hyresgäst. Jag får hänvisa dig till hyresgästen för fler frågor, säger Carl Klingspor, fastighetschef på Provinsfastigheter.

Kappahl har en annan bild.
– Det var först när det blev ett vite och vi sade ifrån ordentligt som det blev fart på fastighetsägarnas arbete. Nu känner jag mig helt trygg med att arbetsmiljön kommer bli bra och jag har inga klagomål på fastighetsägaren, säger Hans Jepson, etableringschef på Kappahl.

Arbetet med att analysera och åtgärda problemen sker parallellt. Redan nu har fuktskadade plastmattor och delar av gipsväggar tagits bort. Planen är att allt ska vara klart i december, enligt Kappahl. Butiken kommer att ha öppet som vanligt under tiden.

Att Arbetsmiljöverket lägger vitet på Kappahl och inte på fastighetsägaren beror på att arbetsgivaren har yttersta ansvaret för de anställdas arbetsmiljö.

Enligt Handels Annica Norling kan det finnas fuktskador och mögel på fler ställen i gallerian.
– Men anmälan gjordes mot Kappahl då det var där anställda och medlemmar i facket ville driva ärendet till Arbetsmiljöverket.