Handelsnytt skrev förra veckan om principöverenskommelsen om etableringsjobb till nyanlända och långtidsarbetslösa, mellan LO och arbetsgivarorganisationerna.

Nu har de flesta LO-förbund, liksom Handels, gjort tumme upp till överenskommelsen och förhandlingar kommer att inledas med regeringen om vad den ska bidra med. Till exempel utbildningsinsatser på arbetstid och subventioner.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel är också med på principöverenskommelsen, och efter att förhandlingar med staten avslutats kommer branschavtal att slutas mellan parterna.

– Jag är väldigt glad att vi nu går vidare med att skapa möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det viktiga nu är att staten bidrar med både resurser och inte minst utbildning så att detta kan bli verklighet, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, i ett pressmeddelande.

Byggnads och GS går inte vidare i dessa förhandlingar då de redan har en modell kring detta med sina motparter. Transport har stått utanför sedan tidigare. Seko, Målarna och Fastighets har enligt LO ”betänkligheter kring principöverenskommelsen”, men har möjlighet att ansluta sig senare.