Tomas Undin (TU): – Inför avtalsrörelsen möttes vi av tesen från Handels att det här växte. Därför gick vi igenom SCB-statistik kring anställningsavtal i handeln 15 år tillbaka. Den visar att ungefär 75 procent av kontrakten var oförändrade från år till år. Av de 25 procenten hade omkring hälften gått upp i tid. Resterande cirka 12,5 procent hade gått ner, men det kan finnas många förklaringar till det. Min slutsats är att facket ropar varg här.

Magnus Lindström (ML): – Den här typen av omorganisationer är något man gjort tidigare. Coop-domen slog bara fast rättsläget. När man hör Handels så får man känslan av att det är Pandoras ask som öppnats.

Vi vet över 90 fall där hyvling antingen genomförts, eller där arbetsgivare velat hyvla. Är inte det ett stort problem?

TU: – Ärendena där utgångsbudet varit hyvling, men där man gjort en annan överenskommelse kan man sortera bort direkt. Man måste ha sin utgångspunkt någonstans, så fungerar förhandlingssystemet. Vad gäller de andra fallen så har bolagen ändå agerat inom ramen för lagar och kollektivavtal.

ML: – Jag kan inte svara för hela handeln. Men från vår sida har vi inte haft fler förhandlingar efter domen. Och om det nu är så många fall lokalt, varför driver man det inte till central förhandling? Även om det alltid är arbetsgivaren som bestämmer i slutändan, så kan facket vara med och påverka.

Hur ser ni på metoden i sig?

TU: – Man ska komma ihåg att ingen genomför uppsägningar eller omorganisationer för att det är kul. Bakgrunden är lönsamhetsproblem. Jag har ingen synpunkt på metoden så länge man håller sig till lagar och kollektivavtal.

– Men utifrån det projekt vi har med Handels som syftar till att lyfta branschen till ett framtidsyrke, så motverkar så klart den här företeelsen det.

M L : – Handels vill att vi säger upp direkt i turordning, men det kan vi inte. Vi måste erbjuda ny tjänst först i enlighet med paragraf 7. Alternativet är att de anställda blir uppsagda. De är de själva som väljer. Sen tycker jag att det var helt rimligt att acceptera en omställningstid.

LÄS VÅR KARLÄGGNING AV HYVLINGEN EFTER COOP-DOMEN HÄR: