Jag har en dotter på två år. Jag har varit föräldraledig med föräldrapenning i tre perioder hittills i år. Nu har jag ansökt om en period till med föräldraledighet, över jul och nyår 2017/2018. Kan arbetsgivaren neka mig att ta ut denna period?
/Maria

SVAR: Ja, arbetsgivaren kan neka dig att ta ut denna ledighet. Enligt regelverket får föräldraledigheten delas upp på högst tre perioder per kalenderår. Ansöker man om en ledighetsperiod som löper över ett årsskifte, anses perioden tillhöra det kalenderår då ledigheten påbörjades.
Men ha kvar din inlämnade ansökan om ledigheten, eftersom arbetsgivaren kan bevilja dig den i alla fall, om det fungerar för verksamheten i övrigt.
Emma, facklig rådgivare, Handels Direkt