Sova befinner sig sedan i augusti i rekonstruktion. Inledningsvis fanns inga planer på att säga upp personal och stänga butiker eftersom man då ansåg att tidigare planerade butiksstängningar var tillräckliga.

Men efter att företagsledningen och rekonstruktören analyserat ekonomin djupare har man ändrat uppfattning. Totalt 14 butiker ska nu bommas igen, en åtgärd som kommer att påverka ett 60-tal anställda.

 – När vi inledde rekonstruktionen fanns inga planer alls på varsel. Men den finansiella genomlysning vi gjort sedan dess har resultaterat i en ny plan. Vi måste bättre anpassa vårt butiksnät till våra kunders köpbeteenden, säger Magnus Lunderquist, talesperson för Sova till Handelsnytt.

Butikerna som stängs ligger i Luleå, Kalmar, Kristianstad, Varberg, Borlänge, Södertälje, Upplands Väsby Infra City, Kungsbacka, Umeå, Sundsvall, Lidköping, Motala, Kållered och Huddinge Kungens Kurva. 

Enligt Magnus Lunderquist handlar det i om cirka 3,5 heltidstjänster per butik som påverkas.

– Det handlar i huvudsak om mindre butiker där vår kundgenomströmning varit omkring 50 procent lägre än i andra butiker.

Fackliga förhandlingar pågår just nu och därför är det inte klart hur många som får gå i slutändan. Enligt Magnus Lunderquist är det Sovas avsikt att så långt det är möjligt erbjuda de anställda tjänst på annan ort. Samtal pågår också med fastighetsägarna på de orter där butiker läggs ner. Planen är att stängningarna ska vara genomförda fram till sommaren 2018.

Under tiden fortsätter Sovas rekonstruktion. Nyligen togs ett beslut om att förlänga processen fram till februari.

– Nu går vi in i nästa fas som handlar om att komma överens med våra leverantörer om ett ackord, säger Magnus Lunderquist.

Efter förändringarna kommer Sova att ha 26 butiker och omkring 300 anställda kvar i Sverige.

Fakta: Vad är en rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion innebär stora omgörningar för att få bukt med de ekonomiska problemen i ett bolag.

Det är tingsrätten som fattar beslut om rekonstruktionen. Det är också tingsrätten som utser en så kallad rekonstruktör som ska hjälpa företaget att komma på fötter igen.

En vanlig åtgärd i en rekonstruktion är att besluta om en så kallad ackorduppgörelse. I en sådan reglerar man hur skulder ska återbetalas, eller avskrivas.

En rekonstruktion kan pågå som längst i ett år.