”Det är snart 20 år sedan det svenska pensionssystemet kom på plats och sedan dess har omvärlden förändrats. Det har betydelse för pensionerna.”

Så skriver representanter för S, MP, M, L, C och KD i den gemensamma pensionsuppgörelse som presenterades på DN Debatt i dag.

En av de mest utmärkande förändringarna är att den lägsta åldern att ta ut allmän pension höjs från 61 till 64 år. Detta ska enligt förslaget göras i flera steg, från år 2020 till 2026.

Möjligheten att få ut garantipensionen, det vill säga grundskyddet i den allmänna pensionen som är till för låginkomsttagare, förändras också från dagens 65 år till 66 år. Förändringen ska vara klar 2023, och 2026 ska den kopplas till medellivslängden i Sverige vilket gör att den kan skrivas upp ytterligare. Den som jobbat i minst 44 år undantas dock, och kan fortsatt få garantipension vid 65 år.

En annan nyhet är att rätten att vara kvar på sin arbetsplats höjs från dagens 67 år till 69 år från och med 2023. 

För att väga upp de justerade pensionsåldrarna utökas garantipensionen med ett tillägg för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna. Man höjer också bostadstillägget. Inga summor är föreslagna, men detta är åtgärder som Handels ordförande Susanna Gideonsson tycker är bra.

– Det gör att man som pensionär direkt får det bättre. Skulle man bara höjt avgifterna skulle det inte ha fått effekt förrän om 20 år, säger hon till Handelsnytt.

Vad gäller åldersjusteringarna tycker hon att de är sansade, speciellt i jämförelse med nordiska länder som har höjt sina pensionsåldrar mer.   

– Någonting var tvunget att göras. Vi kan inte ha ett pensionssystem som urholkas år för år. Många länder har tvingats till åtgärder. Här blev det inte lika stora justeringar, säger Susanna Gideonsson och fortsätter:

– Samtidigt finns det en oro när man höjer pensionsåldern. Vi vet att alla inte orkar jobba till 65. Vi måste få till åtgärder vad gäller arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Det saknar jag här.

Kan du specificera vad du saknar?

– Arbetsmiljöarbetet och företagshälsovården måste styras upp. Och vi måste få till heltid som norm även i de kvinnodominerade branscherna. Har man inte jobbat tillräckligt under sitt yrkesliv så blir pensionen helt enkelt för låg.

Handels backar även LO:s krav på att det bör skjutas till mer pengar in i pensionssystemet – minst 2 procent i höjda avgifter till den allmänna pensionen. I uppgörelsen står det nu bara att detta ska ses över.

Andra nyheter i pensionsuppgörelsen är att Premiepensionssystemet PPM ses över. Enligt förslaget kommer kraven på fonderna i systemet att höjas.

Samtidigt som åldersgränserna för pension höjs, förlängs exempelvis rätt till sjukförsäkring och a-kassa.

Alla födda 1959 eller senare påverkas av pensionsöverenskommelsen. Och alla födda 1958 när det gäller garantipensionen.

Fakta: Så funkar pensionssystemet

Allmän pension. Grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Består av inkomstpension, det vill säga hur mycket du har tjänat in, samt premiepension som du själv får placera i fonder. För personer födda före 1954 ingår även tilläggspension. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst upp till en viss gräns till allmän pension.

Garantipension. Ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den som helt saknar inkomstpension få drygt 7 000 kronor.

Bostadstillägg. En förmån som pensionärer kan söka för att klara boendekostnaderna.

Tjänstepension. De flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Privatanställda arbetare med kollektivavtal har avtalspension SAF-LO. Arbetsgivarna betalar 4,5 procent av årslönen för alla anställda mellan 25 och 65 år. Kooperationen har en liknande lösning.

Se tidningen Arbetets film om pensionsålder!

Fakta: Handelspensionärer extra utsatta

Handels pensionärsmedlemmar har i snitt 13 100 kronor per månad i allmän pension och tjänstepension – 3 000 kronor lägre än riksgenomsnittet. Efter skatt blir det 10 500 kronor, vilket är under den officiella fattigdomsgränsen.

Värst utsatta är kvinnor. Handelskvinnor har 75 procent av Handelsmäns pensioner och därmed en snittinkomst under 10 000 kronor efter skatt. 

Bara var fjärde Handelspensionär har ett privat pensionssparande som drygar ut inkomsten.

63 procent av kvinnorna och 11 procent av männen är beroende av statlig garantipension.