I handeln undanhålls varje år nära 10 miljarder kronor i inkomster från skatt, enligt Handels rapport om ekobrott. Detta drabbar samhället och de seriösa företagen samt inte minst handelns anställda. Den som jobbar svart saknar all trygghet jämfört med dem som har en riktig anställning i ett seriöst företag med kollektivavtal, betonar Martin Rosenström som skrivit rapporten.

– Man riskerar att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Ingen kan kontrollera ens arbetssituation, man får ett dåligt cv och ingen pension, säger han.

Fusk med anställningsstöd är en annan form av ekobrott som drabbar anställda hårt, menar han.

– Det drabbar utsatta grupper och kan leda till att regelrätta anställningar trängs undan.

Handels vill att kollektivavtal ska vara krav för att företag ska få anställningsstöd och att arbetsförmedlingen alltid ska samråda med facket vid besluten.

Ekobrott i handeln kan också handla om att företag smiter från moms och punktskatter på till exempel alkohol och tobak.

Svartjobb och andra ekobrott bygger på användningen av kontanter. Handels vill fortsätta utvecklingen mot en alltmer kontantlös handel för att minska brotten. Digitaliseringen av handeln, med bland annat gränsöverskridande och svårkontrollerad e-handel, kan underlätta ekobrottslighet.

Martin Rosenström betonar att ekobrott är ovanligt bland etablerade företag som har kollektivavtal. Facket vill samla alla goda krafter för att bekämpa ekobrott.

– Det finns stort behov av insatser i samarbete mellan fack, arbetsgivare och myndigheter.

Handels kommer att inleda diskussioner med Svensk Handel om ett sådant samarbete, där även myndigheter kan komma att medverka. Facket välkomnar det initiativ som regeringen tog i december där åtta myndigheter fick i uppdrag att bekämpa fusk och brott i arbetslivet.

Fakta

Former av ekonomisk brottslighet i handeln

  • Oredovisad försäljning
  • Svart arbete
  • Momsbrottslighet
  • Punktskattebrottslighet (t ex skatt på tobak och alkohol)
  • Fusk med anställningsbidrag

Fakta

Tecken på oegentligheter i handelsföretag

• Antalet anställda är misstänkt låg i förhållande till företagets intäkter.

• Arbetsgivaravgiften som betalas in är misstänkt låg eller släpar efter.

• Redovisade intäkter är orimligt låga.

• Stora kostnadsposter som saknar naturlig förklaring.

• Återkommande arbetsmarknadsstöd som är stort i förhållande till

verksamheten.

• Tidigare upptaxeringsbeslut.

• Personer i styrelsen som sitter i många styrelser utan rimlig koppling till

verksamheten eller branschen.

• Stor omsättning av styrelseledamöter utan uppenbar förklaring.

• Många fordon i förhållande till verksamhetens natur och företagets storlek.

• Priser som konsekvent är misstänkt låga.

• Försäljning ”under bordet”.

• Underlåter att lämna kvitto vid försäljning.

Om flera av dessa tecken förekommer kan det finnas anledning att kontakta Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket.