Det har onekligen varit en resa för Biltemas lager Retlog i Halmstad. För bara några år sedan brottades arbetsplatsen med stora arbetsmiljöproblem. Anställda anklagade företaget för otillräckligt ledarskap, avsaknad av vattenstationer och bra arbetskläder.

Men när klubben på Retlog nu tilldelas Handels kulturstipendium på 25 000 kronor är läget ett annat berättar Amelie Uhr, ledamot i klubbstyrelsen.

– Vi har fått en ny ledningsgrupp och fler avdelningschefer som därmed har färre personer att ha hand om. Det finns definitivt saker kvar att göra. Men fler blir sedda nu, säger hon.

Att man nu får ett ekonomiskt stöd för att realisera idén om ett arbetsplatsbibliotek blir ett slags avstamp, menar Amelie Uhr. Klubben har även tidigare jobbat brett med arbetsmiljön, till exempel genom att se till att truckförarna på prov får ha en radio i trucken när de arbetar. Men med stipendiet kan man gå ännu längre.

– Tanken är att det ska bli fyra småbibliotek uppdelat på de fyra stora lagren vi har här. Sen vill vi också köpa in ett gäng retro-spelkonsoller man kan hyra. Vi har många unga vuxna här och vill både bidra med kulturella intryck och lite nostalgi, säger Amelie Uhr och fortsätter:

– Det är inte alltid guld och gröna skogar när man jobbar fackligt. Men det här ger en energi!

Philip Svensson, även han klubbledamot, stämmer in i bilden som Amelie Uhr ger. Retlog är en annan arbetsplats i dag än för några år sedan. Biblioteket kommer ytterligare att bidra till den positiva utvecklingen.

– Förr var det lite mer militär struktur på allt. I dag finns det en dialog mellan chefer, anställda och klubb. Nu hoppas jag på lite idrottsböcker! Men också facklig historia. Det är inte många länder som har den friheten och självständigheten som vi har i Sverige.

Fakta: Delar stipendiet med podd och fotograf

Fackklubben på Retlog i Halmstad får 25 000 kronor ”för deras ambition att tillgängliggöra litteratur och andra former av kultur i vardagen”.

Alexandra Östhed, grundare till den fackliga ungdomspodden The facking generation, får 10 000 kronor för att ”bjuda in gäster i större utsträckning och för att marknadsföra podden i vidare kretsar”.

Anna Jarhäll, fotograf, tilldelas 3000 kronor ”för sitt konstnärliga bidrag till Runös vintersalong”.

Handels kulturstipendium delas ut årligen till medlemmar som utfört, eller planerar att utföra ett kulturellt projekt, som kan glädja andra medlemmar som åskådare. Förra årets stipendiat var poeten och kallskänkan Jenny Wrangborg.