Förra året anmäldes 727 butiksrån, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är 12 procent färre än året innan, och den lägsta siffran under 2000-talet. Jämfört med toppåret 2009 har butiksrånen minskat med 37 procent.

Vid 272 av rånen användes skjutvapen, vilket är 8 procent färre än 2016.

– Det är glädjande siffror, men antalet väpnade rån är fortfarande alldeles för högt, säger Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde i ett pressmeddelande.

Han konstaterar att det pågår en förskjutning från kontantrån till varurån i takt med att allt fler butiker inför slutet kontantsystem och att användningen av kontanter minskar.

– Utfasningen av kontanter i handeln ser vi som något positivt, det bidrar till att minska kontantrånen. Men risken att anställda utsätts för rån är fortfaranade överhängande, säger Krister Colde.

Han betonar att anställda inte ska konfrontera personer som de misstänker för stöld eller snatteri.

– Den typen av insatser ska göras av väktare, eller utbildad personal med skyddsutrustning.

Handels vill också att lagen ändras så att personer som trakasserar, stjäl eller hotar ska kunna beläggas med tillträdesförbud.