Blir du som butiksanställd handgripligen antastad av en kund, polisanmäl händelsen, råder Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Även om en kund är påträngande på annat sätt, genom att exempelvis förfölja dig, bör du polisanmäla. 

– Polisanmälan i sig är en viktig signal.

Var gränsen går för ofredande utan att någon antastar en fysiskt är svårt att säga, medger Dan Holke. 

– Men hot är alltid brottsligt. Det är också ett brott att blotta sitt kön, i syfte att visa upp, även om det sker i en provhytt. 

Utsätts du för sexuella trakasserier från en kollega eller chef, vänd dig till chefens chef eller facket, om du är medlem. Är det en kund som trakasserar dig bör du i första hand prata med din chef, råder Dan Holke. Om chefen inte agerar kan du göra en anmälan till facket eller Arbetsmiljöverket.

Fakta Detta gäller

En arbetsgivare som får reda på att en anställd anser sig ha utsatts för sexuella trakasserier av en kollega är enligt diskrimineringslagen skyldig att utreda omständigheterna och agera. 

Om det är en kund som trakasserar är arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen skyldig att vidta åtgärder, som att säga åt kunden, eller exempelvis införa rutiner för att personal ska slippa arbeta ensam.  

Källor: Handels, DO och LO-TCO Rättsskydd.