Efter att ha läst om uppropet tog Moa Sahlin, Handels samhällspolitiska samordnare, kontakt med initiativtagarna och bokade ett möte.

– Detta är jätteviktiga frågor för oss, säger Moa Sahlin, men vill inte förutspå vad samtalen kan resultera i. 

I Handels utbildning för förtroendevalda och ombudsmän ingår ämnet diskriminering. Facket erbjuder också kurser i hur man bemöter sexuella trakasserier. Men uppropets initiativtagare vill att facket kommer ut och tar upp ämnet ute på arbetsplatserna. 

– Vi har inte resurser att vara på varje arbetsplats. Men det kan bli aktuellt att facket blir mer aktivt närvarande, svarar Moa Sahlin. 

Att sexuella trakasserier ofta förekommer i branschen är oacceptabelt, tycker Susanna Gideonsson, ordförande i Handels.

– Men fler som utsätts borde anmäla till facket.

Handels får bara in ett par ärenden per avdelning och år som gäller sexuella trakasserier från kund, chef eller kollega, berättar Susanna Gideonsson.

Ett problem är att många kvinnor i branschen är anställda på visstid eller korta deltider och tror att de alltid måste vara snälla för att få mer jobb, menar hon. 

– De är mindre benägna att höra av sig till oss om arbetsförhållanden, samtidigt som de ofta är de mest utsatta. 

Både Susanna Gideonsson och Karin Johansson, vd Svensk Handel, vill se en lagändring som ger domstolarna möjlighet att döma ut tillträdesförbud för störande kunder. 

– Så länge handeln juridiskt saknar verktyg för att avsluta en kundrelation är det svårt att komma åt problemet, säger Karin Johansson. 

Via webbaserade seminarier har Svensk Handel utbildat medlemsföretag om arbetsgivarens skyldigheter.

Fakta 40% utsatta

En ny undersökning från Expressen och Demoskop visar att 40 procent av kvinnorna inom handeln utsatts för sexuella övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden på jobbet. 2 029 intervjuades.

Enligt SCB är det vanligare att kvinnor inom handeln blir sexuellt trakasserade av en kund än en chef eller arbetskamrat.